ՈՒշադրություն. բանկը ՁԵԶ 300 հազար դրամ կտա ԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁ, եթե…

Փաստաբան Գայանե Դեմիրչյանը տեղեկացնում է, որ «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքի համաձայն,

եթե բանկը խախտել է սպառողի օրենքով սահմանված որևէ իրավունք, ապա սպառողն իրավունք ունի դիմելու դատարան կամ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին և կարող է 300 հազար դրամ փոխհատուցում ստանալ:

Եթե բանկը ժամանակին չի տրամադրում քաղվածքը, սպառողը կարող է 300 հազար դրամ փոխհատուցում ստանալ